fbpx

O niniejszej polityce

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady gromadzenia, wykorzystania i ujawniania danych osobowych przez Mocujemy.pl
Sp. z o.o. Sp. k. oraz opisuje Państwa prawa związane z tymi danymi osobowymi.
Mocujemy.pl Sp. z o.o. Sp. k. (w niniejszej Informacji o prywatności dalej zwana „nas”, „my” i „nasze” wraz z odmianami) jest
administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem
o Ochronie Danych Osobowych UE nr 2016/679 („RODO”) oraz wszelkimi krajowymi prawami dotyczącymi ochrony danych
osobowych.

Kategorie osób, których dane gromadzimy
W celu prowadzenia naszej działalności gromadzimy dane osobowe następujących kategorii osób:
§ Obecni i potencjalni klienci
§ Dostawcy usług
§ Osoby odwiedzające naszą stronę internetową

Gromadzenie danych

Dane osobowe gromadzimy na wiele sposobów, między innymi:
§ Podczas wypełniania przez Państwa formularza na naszej stronie internetowej,
§ Na podstawie informacji przekazywanych nam podczas spotkań z nami;
§ Podczas kontaktu telefonicznego, e-mailowego i innych form komunikacji elektronicznej (W tym zakresie możemy
monitorować, nagrywać i przechowywać wszelką komunikację tego rodzaju;
§ Od naszych pracowników,
§ Z publicznie dostępnych źródeł lub od osób trzecich, najczęściej w przypadku, gdy zachodzi konieczność weryfikacji
informacji o Państwie.
Kategorie gromadzonych danych osobowych
Gromadzimy następujące kategorie danych osobowych:
§ Imię i nazwisko oraz dane do kontaktu, adres e-mail i numer telefonu; adres
Podstawa przetwarzania danych osobowych (inna niż zgoda); sposób wykorzystania danych osobowych i podmioty, którym
je udostępniamy

Przygotowanie oferty/Realizacja zmówienia

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz w celu realizacji
zamówienia. W tym zakresie wykorzystujemy dane osobowe do następujących celów:
§ Sporządzenia oferty dotyczącej oferowanych przez nas produktów i usług
§ Przetworzenia reklamacji lub opinii zwrotnej;
W tym zakresie możemy udostępnić lub przekazać Państwa dane osobowe:
§ Dostawcom, usług kurierskich z którym współpracujemy
Prawnie uzasadniony interes
Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to także niezbędne do realizacji naszych słusznych interesów, a niekiedy do
realizacji słusznych interesów innego podmiotu. W tym zakresie wykorzystujemy dane osobowe do następujących celów:
§ Cele marketingowe (szczegółowe informacje znajdują się w podpunkcie Marketing);
§ Szkolenie naszych pracowników lub monitorowanie ich wyników;
§ Administracja i zarządzanie naszej działalności, w tym odzyskanie od Państwa należnej zapłaty, oraz archiwizacja lub analiza
statystyczna;
§ Konsultacje w zakresie naszych praw i zobowiązań, przykładowo, gdy potrzebujemy porady prawnej.
W tym zakresie możemy udostępnić dane osobowe:
§ Naszym doradcom, jeżeli ich porada lub pomoc są niezbędne;
§ Obsługującej nas firmie rachunkowej,
Zobowiązania prawne
Przetwarzamy dane osobowe także w celu spełnienia zobowiązań prawnych i podatkowych, którym podlegamy. W tym zakresie
możemy udostępnić dane osobowe:
§ Naszym doradcom, jeżeli ich porada lub pomoc są niezbędne;
§ Właściwym organom regulacyjnym lub organom ochrony porządku publicznego, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani.

Marketing

Możemy wysyłać komunikaty marketingowe dotyczące naszych produktów i usług, które świadczymy, oraz inne informacje,
takie jak, newslettery czy zaproszenia na wydarzenia, które naszym zdaniem mogą zainteresować odbiorcę. Informacje te
będziemy przekazywać różnymi drogami, takimi jak list, rozmowa telefoniczna, e-mail, SMS lub innymi kanałami cyfrowymi.

Mogą Państwo w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych. W tym celu prosimy o kontakt: na
mocujemy@gmail.com

Państwa Prawa

Na mocy RODO mają Państwo (między innymi) prawo do:
§ Uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, które są w naszym posiadaniu, oraz kopii tych danych;
§ Zażądania od nas zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie to powoduje szkody lub ma
negatywny wpływ;
§ Zażądania od nas zaprzestania wysyłania informacji marketingowych;
§ Zażądania od nas usunięcia swoich danych osobowych;

Skontaktuj się z nami Telefon

Bliżej Warszawy Tel. 505 502 102

Bliżej Wrocławia Tel. 507 192 405

E-Mail

info@mocujemy.pl

NIP 8961587743 Formularz kontaktowy

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.
Kontakt